ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen en de Belastingdienst

Wanneer je wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. Stichting Media NatuurPark heeft bij de belastingdienst een aanvraag lopen om geregistreerd te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status is ons reeds verleend. Deze zal vanaf 11 december te raadplegen zijn in het ANBI-register.

Vanaf 1 januari 2008 gelden daarom de  volgende fiscale voordelen als je een schenking aan ons wilt doen:

  • Een ANBI hoeft geen erfrecht of schenkrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt
    in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

 

Oprichtingsakte Statuten

Financieel beleidsplan

Doel van de stichting

KVK Bewijs

Contact

Stichting Media NatuurPark

p/a Ben Bus

Staringlaan 2

1215 BS Hilversum

info@medianatuurpark.nl

 

Volg ons