Bestuur

Het bestuur van de Stichting Media NatuurPark bestaat uit:

  • Ben Bus - Voorzitter
  • Ton ten Velthuis - Penningmeester
  • Jurgen Achterbergh
  • AndrĂ© van den Beemt
  • Marjolein Lever
  • Matthijs de Ruijter

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contact

Stichting Media NatuurPark

p/a Ben Bus

Staringlaan 2

1215 BS Hilversum

info@medianatuurpark.nl

 

Volg ons