Stichting Media NatuurPark

Stichting Media NatuurPark
Staringlaan 2
1215 BS Hilversum

KvK 83077499
RSIN 862717115

 

Doel van de stichting

1.

De stichting heeft ten doel om op en nabij het gebied van het Media Park, doch niet beperkt tot dit gebied, alsmede voor de overige gevestigde mediabedrijven in Hilversum.

a.

Subsidiemaatregelen en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan herstel, ontwikkeling en behoud van natuur, landschap, biodiversiteit en milieu met inachtneming van ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden.

b.

de kaders van het ecologisch groenplan uit te dragen ten behoeve van planmatige ontwikkeling en beheer.

c.

belangstelling voor dit gebied door middel van educatie en communicatie in de ruimste zin te bevorderen.

d.

alle verdere handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin te bevorderen.

e.

alle wettige middelen toe te passen die voor het doel van de stichting bevordelijk kunnen zijn en in balans zijn de met de doelstellingen van de eigenaren.

2.

De stichting zal de in art. 2.1 genoemde doelen proberen te bereiken door alle relevante partijen zoals eigenaren, stakeholders, bijenvereniging, gemeente en haar bewoners te organiseren en ze te adviseren en te ondersteunen in hun voor deze doelen relevante activiteiten.

3.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

4.

De stichting beoogt het algemeen nut.

Contact

Stichting Media NatuurPark

p/a Ben Bus

Staringlaan 2

1215 BS Hilversum

info@medianatuurpark.nl

 

Volg ons