Media NatuurPark

Aan de rand van de grote blusvijver op het Media Park staat een rij bijenkasten van imker Ben Bus van De Gooise Bij®. Op het eerste gezicht lijkt het terrein een bedrijfspark zoals vele andere, maar wanneer je het pad richting de bijenkasten oploopt, waan je je in een natuurgebied. De plek aan de vijver bleek ideaal te zijn voor de bijenvolken van Bus. In het gesprek met terreinbeheerder Media Park Enterprise en een aantal mediabedrijven op het park zorgde De Media Bij ervoor dat de wens ontstond tot herstel en vergroting van de biodiversiteit op dit bijzondere bedrijventerrein.

Ecologisch Groenplan

De Stichting Media NatuurPark werd opgericht en een Ecologisch Groenplan geschreven. Landschapsarchitect Jan Boon ontwierp het Media Park zo’n 60 jaar geleden als een terrein waarop cultuur en natuur elkaar aanvulden en versterkten. Met de privatisering van het terrein en de komst van nieuwe mediabedrijven verdween een groot deel van Boons ontwerp. Aan de hand van het Ecologisch Groenplan en met het oorspronkelijke ontwerp van Boon in het achterhoofd is de Stichting Media NatuurPark, samen met terreinbeheerder Media Park Enterprise begonnen met het herstel van het park.

Beheerdoelen

Voorop staat dat het park toegankelijk en aantrekkelijk is voor inwoners van Hilversum, werknemers, kinderen en bezoekers. Archeologische en cultuurhistorische elementen en patronen van het Media Park met zijn hoogteverschillen en stuwwallen uit de ijstijd worden behouden en waar nodig gerestaureerd. Het ecologisch groenbeheer is gericht op bevordering en behoud van de biodiversiteit. Eén van de eerste stappen die ondernomen is, is het opknappen van het wandelpad over het Media NatuurPark dat onlangs geopend werd en vernoemd is naar architect Jan Boon. Het opknappen van het in het midden van het park gelegen Amfitheater staat nu op de planning.

Contact

Stichting Media NatuurPark

p/a Ben Bus

Staringlaan 2

1215 BS Hilversum

info@medianatuurpark.nl

 

Volg ons